ایروان,ارمنستان  1 مهمانان
   89 نتیجه یافت شد
 ویرایش جستجو
فیلترها
با صبحانه

Eder Hostel

 
 Ghazar Parpetsi Street 9,Apt 1,0002 Yerevan
 نمایش روی نقشه
 Basic Shared Dormitory Mixed Dorm 8 Beds - 4 BunkBed ( با صبحانه )
904,451 ریال مشاهده لیست اتاق ها
با صبحانه

KaTun Hostel

 
امتیاز کاربران
 Aygestan 3 street,building 9,Yerevan
 نمایش روی نقشه
 Classic Shared Dormitory Mixed Dorm - 8 BunkBed ( با صبحانه )
Sale!
938,278 ریال مشاهده لیست اتاق ها
English Breakfast

Your Hostel

 
امتیاز کاربران
 Koryun 5, apt. 57, Yerevan, Armenia
 نمایش روی نقشه
 Comfort Shared Dormitory, 1 Bedroom (bed In 6 Bed Dormitory Room) - 1 TwinBed ( English Breakfast )
Private sale: save 10%
1,014,837 ریال مشاهده لیست اتاق ها
با صبحانه

Yerevan Hostel

 
امتیاز کاربران
 Tpagrichner Street 5,0010 Yerevan
 نمایش روی نقشه
 Bed In 8 Bed Mixed Dormitory Room ( با صبحانه )
1,037,200 ریال مشاهده لیست اتاق ها

Best Hostel Republic Square

 
 Vazgen Sargsyan Street 26,0010 Yerevan
 نمایش روی نقشه
 Shared Dormitory Mixed Dorm 10 Guests - 5 BunkBed ( فقط اتاق )
1,132,344 ریال مشاهده لیست اتاق ها
Bed And Breakfast

Mini Hotel Yerevan

 
امتیاز کاربران
  Vardanants Street 7, 0010 Yerevan, Armenia
 نمایش روی نقشه
 Bed In Dormitory Capacity 8 ( Bed And Breakfast )
1,304,214 ریال مشاهده لیست اتاق ها

Friendship Hostel & Tours 2

 
امتیاز کاربران
 Alek Manukyan Street 17,0070 Jerewan
 نمایش روی نقشه
 Shared Dormitory Mixed Dorm 6 Beds - 1 TwinBed ( فقط اتاق )
1,322,849 ریال مشاهده لیست اتاق ها

Hostel Friendship

 
امتیاز کاربران
 1 Yeznik Koghbatsi Street ap. 3,0015 Yerevan
 نمایش روی نقشه
 Shared Dormitory Mixed Dorm 6 Guests - 1 BunkBed ( فقط اتاق )
1,367,359 ریال مشاهده لیست اتاق ها
با صبحانه

Kantar Hostel

 
امتیاز کاربران
 Deghatan Street 10,0010 Yerevan
 نمایش روی نقشه
 Shared Dormitory 8 Beds - 1 TwinBed ( با صبحانه )
Private sale
1,824,925 ریال مشاهده لیست اتاق ها
Bed And Breakfast

Holiday Hostel

 
امتیاز کاربران
  Ekmalyan Street 1, 0002 Yerevan, Armenia
 نمایش روی نقشه
 Bed In Dormitory Capacity 8 ( Bed And Breakfast )
1,894,196 ریال مشاهده لیست اتاق ها