تور دبی - هتل fairmont

 

دبی 4 شب و 3 روز
هتل 5 ستاره Fairmont Dubai
★★★★★

شروع قیمت این هتل از 3.240.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت : 5 مرداد - برگشت : 8 مرداد

پرواز ماهان : شروع قیمت از 1.894.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 1.690.000 تومان

پرواز امارات : شروع قیمت از 3.580.000 تومان

+
هزینه ویزا 300 درهم

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

تور دبی - هتل جمیرا بیچ دبی

 

دبی 4 شب و 3 روز
Jumeirah Beach Hotel هتل 5 ستاره
★★★★★

شروع قیمت از 8.500.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت : 5 مرداد - برگشت : 8 مرداد

پرواز ماهان : شروع قیمت از 1.894.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 1.690.000 تومان

پرواز امارات : شروع قیمت از 3.580.000 تومان

+
هزینه ویزا 300 درهم

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

تور دبی -هتل rixos

 

دبی 4 شب و 3 روز
هتل 5 ستاره Rixos The Palm Dubai Hotel
★★★★★

شروع قیمت از 7.100.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت : 5 مرداد - برگشت : 8 مرداد

پرواز ماهان : شروع قیمت از 1.894.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 1.690.000 تومان

پرواز امارات : شروع قیمت از 3.580.000 تومان

+
هزینه ویزا 300 درهم

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

تور دبی - هتل fairmont

 

دبی 4 شب و 3 روز
هتل 4 ستاره Avari Dubai Hotel
★★★★

شروع قیمت از 1.200.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت : 5 مرداد - برگشت : 8 مرداد

پرواز ماهان : شروع قیمت از 1.894.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 1.690.000 تومان

پرواز امارات : شروع قیمت از 3.580.000 تومان

+
هزینه ویزا 300 درهم

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

تور دبی - هتل conrad-dubai

 

دبی 4 شب و 3 روز
هتل 5 ستاره Conrad
★★★★★

شروع قیمت از 3.200.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت : 5 مرداد - برگشت : 8 مرداد

پرواز ماهان : شروع قیمت از 1.894.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 1.690.000 تومان

پرواز امارات : شروع قیمت از 3.580.000 تومان

+
هزینه ویزا 300 درهم

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

تور دبی هتل Swissotel Al Ghurair

 

دبی 4 شب و 3 روز
هتل 5 ستاره Swissotel Al Ghurair
★★★★★

شروع قیمت از 1.920.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت : 5 مرداد - برگشت : 8 مرداد

پرواز ماهان : شروع قیمت از 1.894.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 1.690.000 تومان

پرواز امارات : شروع قیمت از 3.580.000 تومان

+
هزینه ویزا 300 درهم

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها