هتل 4 ستاره Avenue Hotel Baku

 

باکو 3 شب و 4 روز
هتل 4 ستاره
Avenue Hotel Baku
★★★★

شروع قیمت این هتل از 1.710.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت 18 مرداد - برگشت : 21 مرداد

پرواز آذربایجان : شروع قیمت از 2.350.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 2.490.000 تومان

+
هزینه ویزا 35 دلار

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

هتل 4 ستاره Park Inn by Radisson Azerbaijan Baku

 

باکو 3 شب و 4 روز
هتل 4 ستاره Park Inn by Radisson Azerbaijan Baku
★★★★

شروع قیمت این هتل از 3.160.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت 18 مرداد - برگشت : 21 مرداد

پرواز آذربایجان : شروع قیمت از 2.350.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 2.490.000 تومان

+
هزینه ویزا 35 دلار

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

هتل 5 ستاره Fairmont Baku - Flame Towers

 

باکو 3 شب و 4 روز
هتل 5 ستاره Fairmont Baku - Flame Towers
★★★★★

شروع قیمت این هتل از 5.870.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت 18 مرداد - برگشت : 21 مرداد

پرواز آذربایجان : شروع قیمت از 2.350.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 2.490.000 تومان

+
هزینه ویزا 35 دلار

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

هتل 5 ستاره Hyatt Regency Baku

 

باکو 3 شب و 4 روز
هتل 5 ستاره Hyatt Regency Baku
★★★★★

شروع قیمت این هتل از 3.000.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت 18 مرداد - برگشت : 21 مرداد

پرواز آذربایجان : شروع قیمت از 2.350.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 2.490.000 تومان

+
هزینه ویزا 35 دلار

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

هتل 5 ستاره

 

باکو 3 شب و 4 روز
هتل 5 ستاره Hilton Baku
★★★★★

شروع قیمت این هتل از 5.900.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت 18 مرداد - برگشت : 21 مرداد

پرواز آذربایجان : شروع قیمت از 2.350.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 2.490.000 تومان

+
هزینه ویزا 35 دلار

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها

هتل 4 ستاره Holiday Inn Baku

 

باکو 3 شب و 4 روز
هتل 4 ستاره Holiday Inn Baku
★★★★

شروع قیمت این هتل از 3.500.000 تومان

+
هزینه پرواز

رفت 18 مرداد - برگشت : 21 مرداد

پرواز آذربایجان : شروع قیمت از 2.350.000 تومان

پرواز ایران ایر : شروع قیمت از 2.490.000 تومان

+
هزینه ویزا 35 دلار

بیمه - ترانسفر -گشت شهری (به انتخاب مسافر)

بررسی این هتل و سایر هتل ها